Ondersteuning van uw organisatieontwikkelingsproces

Organisatieontwikkeling of organisatieversterking is een continu, gestructureerd en gepland proces van analyse, leren en organisatorische verandering. Het doel van dit proces is om het vermogen te verbeteren van de organisatie als geheel om te analyseren en te anticiperen op veranderingen in de omgeving, en om vervolgens haar doelstellingen, activiteiten, middelen en interne werking dienovereenkomstig aan te passen en te verbeteren.

Organisatieontwikkeling is vaak een langzaam en complex proces. Overschakelen van een meer organische manier van leren en evolueren als organisatie naar werkelijke organisatieontwikkeling kan een uitdaging zijn. Ondersteuning door een extern persoon geeft niet alleen toegang tot nieuwe kennis, maar ook biedt u eveneens een frisse kijk, een luisterend oor en een schouder om op te leunen.

Facilidev's insteek op organisatieversterking is dat het vooral de mensen zijn die de organisatie maken tot ze is. Dit is de reden waarom wij de voorkeur aan een participatieve aanpak waarin uw medewerkers, vrijwilligers en management, evenals uw begunstigden of klanten en andere belangrijke stakeholders betrokken zijn. Hoewel wij u ook punctuele ondersteuning in de vorm van eenmalige trainingen, evaluaties en advies kunnen bieden, zijn we ervan overtuigd dat faciliteren de beste manier is waarop we uw organisatie-ontwikkeling kunnen ondersteunen zodat u tastbare resultaten bereikt binnen een redelijke termijn.

Hoe kunnen we u helpen?

  • Faciliteren van het OO-proces van uw organisatie, vertrekkend vanuit een participatieve organisatiediagnostiek (Participatory Organisational Capacity Assessment) om te komen tot het organisatieontwikkelingsplan, en vervolgens verdere ondersteuning van het leerproces, de uitvoering en de opvolging, tot de uiteindelijke beoordeling van het doorlopen proces en de behaalde resultaten.
  • Inleidende workshop over organisatieontwikkeling en het OO-proces
  • Begeleiden van een participatiee organisatiediagnostiek (Participatory Organisational Capacity Assessment - POCA) met uw medewerkers, vrijwilligers, het management en eventuele andere stakeholders
  • Ondersteuning om een organisatieontwikkelingsplan op te stellen
  • Evaluatie van het OO-proces en de behaalde resultaten (effecten, impact)
Dutch