Met wie werken we?

Onze expertise ligt voornamelijk in de sectoren van:

 • De non-profit sector in het algemeen rond vragen met betrekking tot organisatieontwikkeling en projectbeheer
 • Internationale ontwikkelingssamenwerking: sociale en economische ontwikkeling om armoede en ongelijkheid uit te roeien in het algemeen en met name capaciteitsversterking als een integrale aanpak om dit doel te bereiken.
 • Humanitaire hulp: noodhulp na natuurlijke rampen en conflicten en sociaal-economisch herstel
 • Conflictpreventie en vredesopbouw

 

We hebben ervaring met:

 • Kleine en grote vrijwilligersorganisaties (grassroots organisaties)
 • Non-profit organisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGOs) met professionele staf
 • Netwerkorganisaties
 • Gemeenten en steden
 • Overheidsinstellingen
 • Opleidingsinstellingen waaronder het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs / universiteiten
 • Bedrijven

 

We bieden ondersteuning aan:

 • Individuele mensen of teams die advies, training, feedback of coaching nodig hebben
 • Organisaties (inclusief bovenstaande) die hulp nodig hebben bij organisatieversterking en resultaatgebaseerd projectmanagement
 • Ontwikkelingsactoren die ondersteuning willen bieden in de vorm van capaciteitsversterking aan hun partnerorganisaties en netwerken
 • Mensen die zoeken naar informatie over logische kaderbenaderingen via onze website www.logframer.eu.
Dutch