Leren hoe uw partnerorganisaties te ondersteunen

Grotere organisaties met kantoren in verschillende landen hebben vaak behoefte aan een aanpak die hen in staat stelt de organisatieontwikkeling van deze divisies te ondersteunen. Netwerkorganisaties met verschillende ledenorganisaties bieden vaak gelijkaardige diensten of ondersteuning aan. In internationale ontwikkelings- en humanitaire samenwerking bieden donororganisaties en sterkere internationale niet-gouvernementele organisaties meestal ook ondersteuning aan in de vorm van trainingen, internationale uitwisselingen, investeringen, enz.

Deze inspanningen worden doorgaans aangeduid als capaciteitsversterking of capaciteitopbouwprogramma's - bij Facilidev gebruiken we liever we de term 'capaciteitsversterking' omdat je nooit vanaf nul begint; mensen en organisaties hebben altijd een zekere basiscapaciteit.

Het creëren van een capaciteitsversterkingsbenadering die in verschillende contexten kan worden gebruikt en beantwoordt aan de behoeften van mensen en organisaties met verschillende achtergronden, culturele gevoeligheden, behoeften en vaardigheden kan een enorme en complexe taak zijn. Hoe analyseert u en reageert u op de behoeften van verschillende mensen en organisaties, maar handhaaft u nog steeds een beheersbaar ondersteuningsprogramma? Hoe houdt u de voortgang van al deze verschillende partners of ledenorganisaties bij? Hoe kan je vrouwen, minderheden, armen enz. ondersteunen binnen deze organisaties en in de samenleving als geheel? En leiden uw inspanningen en investeringen uiteindelijk tot meer kwaliteit en concrete voordelen voor uw leden, begunstigden of klanten?

Bij Facilidev zijn we ervan overtuigd dat capaciteitsversterking een van de meest effectieve middelen is om mensen, organisaties en samenlevingen als geheel te ondersteunen. We kunnen u helpen bij het ontwikkelen van uw capaciteitsversterkingsbenadering op basis van de principes van empowerment. Dit helpt uw ​​partners of ledenorganisaties onder andere om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling, er volledig eigenaar van te zijn en volledige afhankelijkheid van uw voortdurende ondersteuning te vermijden.

Met behulp van dezelfde principes achter uw eigen organisatieontwikkeling helpt deze aanpak uw partner- of lidorganisaties hun structuur en activiteiten in detail te analyseren, besluiten te nemen over de stappen die nodig zijn om hun organisatie en hun mensen te versterken en de gewenste veranderingen uit te voeren.

Wanneer u de voortgang van een groot aantal lidorganisaties of partners moet opvolgen, kan dit snel een flinke uitdaging worden. De ontwikkeling van systemen om capaciteitsversterking te monitoren is een van onze specialiteiten.

Hoe kunnen we u helpen?

  • Help u bij het ontwikkelen van een capaciteitsontwikkelingsbenadering
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een OD monitoring systeem
  • Evaluatie van capaciteitsontwikkelingsprogramma's
Dutch