Wat is Resultaatsgericht Beheer (Results Based Management)?

Resultaatsgericht (project) beheer (eng: Results Based Management) verschilt van het traditionele taak- en middelengericht beheer in het feit dat de focus ligt op de finale doelstellingen van het project. Dit betekent niet dat planning (van taken of activiteiten en van het inzetten van middelen) niet belangrijk is, maar uiteindelijk moet het projectteam ervoor zorgen dat de doelstellingen van het project bereikt worden. Resultaatgericht beheer gaat er niet van uit dat deze doelstellingen vanzelf zullen worden bereikt als u de taken en middelen goed behert. Om te zorgen dat u de gewenste resultaten, effecten en impact behaald worden, maakt men gebruik van een systeem van objectief verifieerbare indicatoren. De beoordeling, opvolging en het beheer van risico's vormt ook een integraal onderdeel van deze aanpak.

Het centrale instrument in deze aanpak is het logische kader (logframe), die de kern informatie over het project samenbrengt in een vier-op-vier matrix. Om u te helpen bij het ontwerpen van betere, duidelijkere projecten, hebben wij de Logframer software ontwikkeld. Tevens bieden wij u trainingen aan in het gebruik van deze toepassing en over de verschillende benaderingen die gebruik maken van het logisch kader.

U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over Resultaatgericht Beheer op onze Logframer site.

Dutch